1999 års detaljplan

Detaljplan 99-4 – fyra fastigheter bildas i gamla bykärnan.

Klicka här för att ta del av hela planen »

Ingen ytterligare byggnation utöver befintlig är tillåtet. Dock må ytterligare en bostad inredas i Magasinet (det s k ”hönshuset”).