Karta anno 1803

”Hustomtsdelning uti Millangården Hammersta by.”

År 1803 delades mellangården upp till två separat gårdar. Bostadsbyggnadernas geografiska lägen känner vi igen även idag med Lillgården i väster, Norrgården i norr och där emellan Mellangården.

I lantmätarens förklaringar är förhållandevis lätt att läsa. Där framgår vad allt handlar om och vilka sakägare och vittnen som var närvarande vid upprättande med mera.

Klicka här för att ladda ner kartan högupplöst »