BYALAGET

Hammersta byalag är områdets tomtägareförening och medlemskapet där är givetvis frivilligt!

Föreningen tillkom i början av 1990-talet på initiativ av den dåvarande gårdsägaren, strax efter det att sista fritidstomten hade avyttrats. Avsikten var att på olika vis verka för att områdets unika karaktär bevaras.

Konstituerande stämma hölls den 18 juli 1993. Av föreningens stadgar framgår att dess främsta syfte är att verka för att Hammerstaområdets karaktär av omväxlande och levande sörmländsk landsbygd med terränganpassad fritidsbebyggelse i äldre stil bevaras.

Numera begränsas Byalaget aktivitet främst till att anordna trivselarrangemang för sina medlemmar.

Välkommen till Hammersta »

Valborgseld

Facebook Hammersta Byalag »