Äldsta kända karta anno 1652

Först kort om Hammerstas historia såsom den beskrivs i Hanna Källström avhandling ”Det medeltida Sverige band 2 om SÖDERMANLAND Daga härad, Villåttingen

År 1401 är första gången som Hammersta omtalas i dokument då en Ulf i Hammersta var faste, vilket innebär att han var vittne vid en fastighetsöverlåtelse.

År 1413 omnämns i dokument att en Nils Bosson Natt och Dag skänkte mark i Hammersta till Strängnäs domkyrka – mark som Gustav Vasa sedermera skulle komma att dra in till kronan.

År 1428 var Peter i Hammersta faste och på 1450-talet uppges att Karl Knutsson Bonde äga jord i Hammersta.

Omkring år 1510 sägs Nils Bosson Grip inneha en gård i Hammersta.

På 1540-talet bestod Hammersta av tre mantal frälse och en mantal kyrkojord. Frälsegårdarna ägdes av Birger Nilsson Grip, Jöran Holgersson Gera respektive av Johan Åkesson Natt och Dag. Någon gång i mitten av 1500-talet drogs kyrkojorden in till kronan av kung Gustav Vasa.

ÄLDSTA KÄNDA KARTA ANNO 1652 – drottning Kristina regerade

Äldsta kända kartan över Hammersta är daterad år 1652. Även om fastighetsindelningen såg annorlunda ut på den tiden så går det att känna igen sig. Uppodlad mark var betydligt mindre än idag men den kunde ändå försörja byns tre gårdar. Dock att de säkerligen fick slita på ett vis som vi idag knappast kan föreställa oss där vi njuter i våra fantastiskt sköna och fina stugor.

Blackstas då sju gårdar liksom vägen norr om Nyckelsjön, finns markerade liksom Bondekebys enda gård. Vid stranden strax väster om Skoghall, fanns en hage och en åker. Källan, som försett Hammerstas befolkning med friskt vatten under lång tid, finns inritad. Även sentida nybyggare på Hammersta lär ha fått vatten härifrån. På kartan finns ett ”Nybygge” inritat ungefär där Pörtstugan idag ligger.

Notera alla gärdsgårdar som inte var till för att hålla boskap och kreaturen innanför, utan för att hålla dem utanför. Gårdarnas djur ströva i övrigt fritt omkring på icke uppodlad mark.

1652 års karta avritades år 1795 av lantmätare Carl Erik Enagrius. Avritningen från 1795 gjordes i sin tur år 1957 sannolikt på initiativ av Hammerstas dåvarande ägare Arne Törnblom. Vi har här inte tillgång till kopian från år 1795. Men på den senaste avritningen anges att den ursprungliga kartan upprättades av lantmätare Peder Menlös.

Klicka här för att ladda ner original karta 1652 högupplöst »

Klicka här för att ladda ner avritad karta 1957 högupplöst »