Karta anno 1717 – Karl XII regerade

Karta upprättad år 1717 över Kattnäs och Dillnäs socknar jämte del av Daga Häradsallmänning (”Östra Eden”) vars avkastning Hammersta gård fortfarande får ta del av.

I norr visar kartan landsvägen som än idag går söderut från Laxne med sin dåtida krog där kost och logi erbjöds resenärer inför deras fortsatta färd genom riket. Dylika krogar och värdshus fanns ymnigt placerade på regelbundet avstånd.

Vägen går söderut ända till gränsen mot Södertuna slott.

Hammerstas gårdar markeras med tre röda ringar. Sågen vid Alsjöbäcken som drevs med vattenkraft. Strax intill låg även en soldatstuga.

Alla traktens fyra kyrkor Dillnäs,  Kattnäs, Gåsinge och Frustuna finns inritade.

Högtidsberget är väl värt ett besök även om utsikten från bergets topp numera begränsas av högresta träd.