Styrelsen Byalaget

Styrelsen kan kontaktas via (hammerstabyrad(A)gmail.com) där (A) naturligtvis skall bytas ut mot @.

Medlemskap är frivilligt.