Trafiken

Kritstugan, alldeles vid infarten till Hammersta från landsvägen finns vindskyddet Kritstugan (uppkallad efter bron intill, Kritbron). Skyddet byggdes redan på 1960-talet för att fungera som väntplats för barnen som skulle med skolskjutsen. Strax därefter på väg in mot Hammersta, på vänster sida, står Milstenen som berättar något om det mödosamma arbetet att anlägga infartsvägen till Hammersta.

Långängsvägen är den väg som går upp till höger strax innan man kommer fram till byn och ekonomibyggnaderna. Långängsvägen byggdes för att avlasta Byvägen från den ökade trafik som följde av att fastigheterna norr om tjärnen bebyggdes enligt 1974 års detaljplan. Långängsvägen är planerad som genomfartsväg för alla som ska till och från Långängen, Hammarhagen och Rävberget.

Byvägen börjar i byn vid ”Oxlogen” (med anslagstavla och brevlådor) och går genom den tidiga Hammerstabebyggelsen där husen ligger tätt och sikten kan vara skymd. Den är Hammerstas äldsta väg som i begynnelsen gick över Alsjöbäcken och vidare förbi Bondekeby och bort till vägen 223, som troligen var den gamla Eriksgatan. Byvägen benämns ibland för Sjövägen.

Trafiken på Hammersta bör hållas nere till ett minimum. Åk inte bil i onödan, det förstör den lantliga stämningen. Tänk på att det är hastighetsbegränsat till 30 kilometer i timmen i hela området, även på raksträckorna.

Om du måste köra genom byn, sakta då ner till 20 kilometer i timmen. Här leker och cyklar barnen, här promenerar de vuxna och här kan man möta ryttare till häst. Håll också max 20 när du kör på smala vägar där husen ligger nära vägen.

Cykla hellre än åk bil på Hammersta. Det skapar en trevlig atmosfär och det känns tryggare både för lekande barn, promenerande vuxna och ryttare.