Fiber

Fiber finns indraget i området.  Fastighetsägare som saknar fiberanslutning kan anmäla sitt intresse för detta via hemsidan www.fibertillalla.se. Detta är en webbsida som ägs och drivs av Zmarket. Zmarket är Sveriges största portal för fibernät som valt en öppen struktur, alltså erbjuder flera tjänsteleverantörer över fiberanslutningen genom en kommunikationsoperatör.

Vad är fiber?

Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet.