Priser – lagfarter

Hammersta fritidsområde

Prisutveckling – Hammersta

Efter att genomsnittpriset för fritidshus i riket sjunk något mellan åren 2011 och 2012, har det stigit rejält de senaste åren. Under år 2016 ökade det med 9%. Motsvarande siffra för Södermanland var hela 30%). (Källa; Svensk Mäklarstatistik AB ».)

Borträknat Hammersta gård, som såldes år 2004 för 7,8 mkr till den nuvarande ägaren, gjordes 46 fastighetsförsäljningar under åren 2001 t.o.m. 2016 till ett sammanlagt värde av 95,6 mkr. Det innebär ett snittpris på drygt 2 mkr.

Det statistiska underlaget är litet men det kan ändå konstateras att prisnivån stigit avsevärt, från i snitt drygt en mkr år 2001 till väl över 3 mkr de senaste åren.

Såväl taxeringsvärdet som överlåtelsepriset är dessutom betydligt högre i Hammersta än i andra jämförbara fritidsområden i Södermanland. Orsaken är flera, bland annat områdets unika karaktär med dess enhetliga och för många mycket tilltalande byggnadsstil, en levande landsbygd, vacker natur och betydande områden som utgör parkmark.

Registrerade lagfarter (överlåtelse genom försäljning – ej gåvor, bodelning etc) – uppgifter enligt Inskrivningsmyndigheten per sista december 2021 (med reservation för felaktigheter):

ÅrAntal försäljningarPris tkr snittBoyta m² snittTomtyta m² snittPris kr / m² boyta
200151 058781 91513 634
200231 8171172 94125 483
200331 333883 35815 148
2004 */21 493641 91023 504
200551 725752 57723 123
200632 208672 49232 797
200732 283832 19627 621
200811 700542 33931 481
200962 863943 21030 345
201062 088902 01823 152
201122 040632 48232 640
201213 1004317 04572 093
201312 200722 15130 555
201452 6601013 18226 337
201500000
201613 0001473 76320 408
201753 730642 46658 648
201853 495682 54551 704
201913 6251021 01535 539
202013 550732 20548 630
202124 010722 35355 694
202223 100552 24056 881

*/ År 2004 såldes dessutom Hammersta gård för 7,8 mkr.

Alla vill till Hammersta. Fotograf/konstnär Erik Johansson