Karta anno 1721 – Fredrik I regerade

Karta omfattar både Hammersta och Täby. Här finns även lantmätarens noteringar. De utgör komplettering och förtydligande till kartan och innehåller ofta intressant information men som kan för ett otränat öga vara svåra att tyda.

Sågen vid Alsjöbäcken finns tydligt inritad. På kartan från år 1652 var den svår att se på grund av att kartan just där är skadad.

Mer jordbruksmark hade uppodlats jämfört med 1652 års karta.

Klicka här för att ladda ner kartan högupplöst »