Slamtömning – avlopp och inventering

Många av fastigheterna i Hammersta har avlopp och WC kopplat till en 3-kammarbrunn eller en sluten septitank, ofta på 3 kbm. Brunnen och tanken behöver tömmas (slamsugas) med vissa intervall. Septitank kan tömmas efter behov medan en 3-kammarbrunn bör tömmas minst en gång per år för att den ska fungera på ett tillfredställande sätt.

Från och med år 2018 läggs alla avloppsanläggningar in på schemalagd tömning. Det innebär att de som hittills har budat alla sina tömningar, kommer att få en schemalagd tömning per år. 

Man kan välja att antingen ha schemalagd tömning eller buda tömning.

Schemalagd tömning: Schemalagd tömning är bekvämt eftersom tömning sker automatiskt med en i förväg fastställd tidsintervall t ex två gånger per år.

Budad tömning: Man kan även ”buda” sin tömning vilket innebär att man själv håller reda på när det är dags för tömning. Man ringer alltså och beställer hämtning vid varje tillfälle. Kommunens entreprenör kommer då och tömmer tanken eller brunnen inom en vecka (6 arbetsdagar).

Man beställer hos Gnesta kommuns kundtjänst telefon 0158 – 27 52 00, eller genom att fylla i formuläret som finns på deras hemsida under Beställ slamtömning ».

För mer information gå in på kommunen hemsida eller klicka här »

Inventering av kommunens samtliga avloppsanläggningar pågår

För ett par år sedan inledde Gnesta kommun en total och systematisk inventering och översyn av samtliga i kommunen befintliga enskilda avloppsanläggningar. Alla fastighet som saknar godkänt avlopp, kommer att få besök av kommunens miljöinspektörer. Det är fastighetsägaren själv som får betala för undersökningen, som beräknas kosta ca 1.800:- per anläggning. Fastigheter med två anläggningar får alltså betala det dubbla. Läs mer på kommunens egen hemsida www.gnesta.se »

Det har anlagts en avloppsledning från Laxne till Gnesta, som ersättning för befintligt reningsverk i Laxne. Eventuellt kan Hammersta fritidsområde i en framtid att anslutas, med följd att enskilda avloppsanläggningar blir överflödiga.