Aktiviteter

Valborgselden vid Nyckelsjöns strand är startsignalen för den kommande Hammerstasommaren.

Midsommarfirandet är en av sommarens höjdpunkter. Vid tolvtiden styr en karavan bilar mot hembygdsgården på Ullevi.

Byalaget ordnar många olika gemensamma trivselarrangemang, såsom grillafton, utflykter, tennis- och golfturneringar, informationsmöten med mera.

Anslagstavlan, på Oxlogens vägg finns en anslagstavla där kallelser, protokoll och annan information sätts upp. Oxlogens vägg används också som reklamplats för allehanda evenemang i bygden liksom för anslag för bortsprungna katter, borttappade saker och annat.

Brevlåda och postlådor, de olika fastigheternas postlådor finns på två ställen, dels på Oxlogens vägg nere i byn och dels uppe vid vägskälet vid Tjärnen. Postlådorna vid Tjärnen betjänas bara under sommaren. Postens gula brevlåda för avgående post på Oxlogen töms av postbudet på förmiddagen.

Tennis: Tennisbana ligger på parkmarken nära Nyckelsjöns badplats och intill Tusenårseken. Tider bokas på anslagstavlan vid banan.

Samfällighetsföreningen har ansvar för det gemensamma vattnet på Hammersta, den gemensamma sophanteringen, bad- och båtplatserna i Nyckelsjön, skötseln av våra gemensamma vägar och stigar samt områdets 32 hektar parkmark.

Tjärnen