Grannsamverkan

En uppmuntran till alla fastighetsägare som är på Hammersta över helgerna eller i veckan – passa på att ta en promenad inom området och om du hör eller ser något avvikande kontakta husägaren. Alternativet är att kontakta någon i Byalagets styrelse, så kan de försöka hjälpa till att nå vederbörande.

Fastigheterna är privat mark och tomtgränser ska inte överskridas.

Ring 114 14 eller besök polisen om du vill anmäla ett brott.

Vid nödsituation tveka inte att ringa 112.