Styrelsen Samfällighet

För verksamhetsåret 2023-2024 består samfällighetens styrelse av följande personer:

Styrelsen (styrelsen(A)hammersta.org) där (A) naturligtvis skall bytas ut mot @.

Cecilia af Klinteberg – sitter på två år till år 2025
Patric Angberg – sitter på två år till år 2025
Markus Erlandsson – sitter på två år till år 2025
Robert Göthner – sitter på två år till år 2024
Katarina Wolf – sitter på två år till år 2024

Revisorer – samtliga valda på ett år: Sten Olsson och Jan Strindlund
Revisorssuppleant – vald på ett år: Maria Eriksson
Valberedning – samtliga valda på ett år: Lars Anders Karlberg, Anders Klintemo samt Morgan Andersson