Sopor

Sopstationen

Sophanteringen är en av de största posten för Hammersta samfällighetsförening, som sköter sophanteringen. Gnesta Kommun har infört höga taxor för sopor som inte är sorterade, vilket våra sopor oftast inte är. För att hålla sopkostnaderna nere gäller det att inte slänga några grovsopor eller något trädgårdsavfall i sopbehållarna. Kommunen uppmuntrar ett aktivt miljötänkande genom att tillhandahålla gröna plastpåsar för komposterbart avfall.

Hushållssopor: Vid infartsvägen bakom ett rött plan och under tak, står en rad med soptunnor. De är bara till för hushållssopor. Släng inga grovsopor här.

Grovsopor: Ta med dig flaskor, tidningar, emballage och hushållsburkar till återvinningsplatsen i Laxne eller bakom Ica i Gnesta.

Byggavfall, ombyggnadsspill, kasserade möbler, gamla färgburkar och andra skrymmande sopor ska till miljöstationen i Vackerby industriområde på vägen till Gnesta.

Gamla kylskåp och spisar hämtas gratis av Sita efter överenskommelse. Ring 020-658658.

Passerkort: Varje fastighetsägare fick våren 2005 ett passerkort till återvinningsgården. Kortet tillhör fastigheten och ska överlämnas till ny ägare vid försäljning.

Ring 070-2891626 och kontrollera öppettiderna i Vackerby samt rådgör med personalen om du är osäker på vad du kan slänga.

Eldning – trädgårdsavfall: inom Gnesta kommun gäller att eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är tillåten endast från och med första oktober till och med första maj. Eldning får dock aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att olägenhet/besvär för människors hälsa uppstår.

Avlopp: många fastigheter har ett slutet system med en septitank som med visst intervall behöver tömmas (slamsugas).