Storskiftet – karta anno 1771 – Gustav III regerade

Storskiftet var det första skiftet och genomfördes i Sverige under senare delen av 1700-talet. Det omfattades enbart byns inägomark, dvs åker och äng allra närmast byn. Utmarken, ofta i form av skogsklädda betesallmänning, skulle behållas som ett gemensamt ägt markområde. På Hammersta genomfördes storskiftet år 1771:

”Afritning Utaf HAMMERSTA Bys ÅKERGÄRDEN Uti Nÿkjöpings Landshöfdingedöme Daga Härad och Dilnäs sockn Affatlad år 1771 men för tillärnad och sedermera icke åstundad mät- och delning på Hagar och utmark icke förr renritad än år 1775 af Anders Forssman.”

För att klargöra väderstrecket har kartritaren lagt in en siktlinje mot Gåsinge kyrka. Som måttenhet användes Aln. Värt att notera är också att Hammerstas tre gårdar ynglat av sig och fått en fjärde gård (markerad med D på kartan). Något som troligen skedde i samband med en bodelning.

Gårdarnas ägare, Carl Nilsson, Jonas Jonsson, Anders Andersson och Anders Olofson som själva inte var läskunniga, fick skiftetprotokollet upplästa för sig och markerade därefter sina godkännande genom att plita dit sina respektive bomärken.

Klicka här för att ladda ner kartan högupplöst »