ANLÄGGNINGAR

Ga:1 dricksvatten »

Förser flertalet fastigheter i området med frisk kranvatten.

Ga:2 bad, båt och sopor »

Badplats och båtbrygga i Nyckelsjön samt containers och bortforsling av hushållssopor.

Ga:3 vägar och stigar »

Samtliga vägar och vissa stigar inom området .

Ga:4 grönområde och tennis »

Strövområden som enligt anläggningsbeslutet skall utgöra en del av en god boendemiljö. Dessutom ingår Tjärnen och en tennisbana.

Bredband / fiber »

Framdragen och nedgrävd fiber – dock f n inte till alla fastigheter.

Tjärnen
Badplats i Alsjön
Grind vid den s k ”1000-åriga” eken
Båtbrygga vid Nyckelsjön
Tennisbana vid den s k ”1000-åriga” eken